Próba zginania

Próba zginania wykonywana jest w celu sprawdzenia własności plastycznych złącza spawanego. Polega na poddawaniu podłużnej próbki statycznemu zginaniu przy pomocy specjalistycznego, zaokrąglonego trzpienia. Miarą własności plastycznych badanej próbki jest kąt, do jakiego zegnie się ona bez powstawania rys i naderwań.

Próba zginania złączy spawanych

Próba zginania bocznego złącza spawanego doczołowo na maszynie wytrzymałościowej typu Amsler.

Zginanie próbek

Złącze spawane po próbie zginania.