Próba zginania

Próba zginania wykonywana jest w celu sprawdzenia własności plastycznych złącza spawanego. Polega na poddawaniu podłużnej próbki statycznemu zginaniu przy pomocy specjalistycznego, zaokrąglonego trzpienia. Miarą własności plastycznych badanej próbki jest kąt, do jakiego zegnie się ona bez powstawania rys i naderwań.

Próba zginania bocznego złącza spawanego doczołowo na maszynie wytrzymałościowej typu Amsler.

Próba zginania bocznego złącza spawanego doczołowo na maszynie wytrzymałościowej typu Amsler.

Złącze spawane po próbie zginania.

Złącze spawane po próbie zginania.