Badania metalograficzne makroskopowe

Badania makroskopowe polegają na oględzinach wytrawionej próbki, w celu wykrycia niezgodności na przekroju poprzecznym złącza spawanego. Obserwacji makroskopowej poddaje się całe złącze spawane, począwszy od spoiny, przez strefę wpływu ciepła aż do materiału spawanego nie zmienionego cyklem cieplnym.

 

Przygotowanie próbki do badania poprzez szlifowanie papierami ściernymi o ziarnistości od 80 do 600, na szlifierce do zgładów metalograficznych.

Przygotowanie próbki do badania poprzez szlifowanie papierami ściernymi o ziarnistości od 80 do 600, na szlifierce do zgładów metalograficznych.

 

Wytrawiona próbka z ujawnionymi kształtami spoin i strefy wpływu ciepła.

Wytrawiona próbka z ujawnionymi kształtami spoin i strefy wpływu ciepła.