Próba łamania

Próba łamania polega na złamaniu próbki w spoinie w celu zbadania jej przełomu.
Na podstawie oględzin przełomu – dokonywanych gołym okiem lub przy pomocy lupy – można stwierdzić wielkość i rozkład niezgodności w postaci pęcherzy, pęknięć, przyklejeń, braków przetopu oraz wtrąceń, a także można w przybliżeniu określić własności plastyczne spoiny.

 

Próba łamania złączy spawanych na maszynie wytrzymałościowej typu Amsler.

Próba łamania złączy spawanych na maszynie wytrzymałościowej typu Amsler.

Próbki z przełomem powierzchni.

Próbki z przełomem powierzchni.