Próba udarności

Próba udarności polega na złamaniu, jednym uderzeniem spadającego młota wahadłowego, próbki z karbem podpartej swobodnie na obu końcach i pomiarze pracy urządzenia, odpowiadającej energii zużytej na złamanie próbki.
Stosowany w naszym laboratorium Młot Charpy’ego służy do wykonywania prób udarności złączy spawanych i materiałów hutniczych, przeznaczonych do pracy w różnym zakresie temperatur, również ujemnych.

Udarność, Zdjęcie 1 Opis pod zdjęciem Młot Charpy’ego

Udarność, Zdjęcie 1 Opis pod zdjęciem Młot Charpy’ego

 

Udarność, Zdjęcie 2 Opis pod zdjęciem Próbki po próbie udarności

Próbki po próbie udarności.