Badania nieniszczące (NDT)

Do wykrywania niezgodności występujących w złączach spawanych oraz wyrobach hutniczych stosuje się różne metody badań. W zależności od odpowiedzialności dobiera się poszczególne, pojedyncze metody defektoskopii lub ich zespół (kombinację) składający się z kilku, najczęściej dwóch niezależnych metod badań równolegle stosowanych.

Przy wyborze metod badań nieniszczących oraz poziomów (klas) badań należy uwzględnić następujące czynniki:
- metodę spawania
- materiał podstawowy i dodatkowy, stan jego obróbki
- rodzaj złącz i jego wymiary
- kształt elementu (dostępność, stan powierzchni)
- poziomy jakości
- spodziewane rodzaje niezgodności i ich usytuowanie.

Laboratorium OTS oferuje poniższe metody badań nieniszczących:
- Wizualne (VT)
- Penetracyjne (PT)
- Magnetyczno – proszkowe (MT)
- Radiograficzne (RT) – ocena radiogramów
- Ultradźwiękowe (UT)