Nadzory spawalnicze w zakładach produkcyjnych

- Pełnienie obowiązków Inżyniera Spawalnika (IWE)


 - Kwalifikowanie technologii spawania, zgrzewania i lutowania twardego metali (WPQR, WPS)


- Szkolenia z zakresu technologii spawania, zgrzewania i lutowania


- Szkolenia z zakresu badań wizualnych (VT) połączeń spawanych i zgrzewanych występujących w zakładzie produkcyjnym


- Szkolenia z zakresu czytania rysunku technicznego w spawalnictwie, zgrzewaniu i lutowaniu


- Szkolenia z zakresu kwalifikowania technologii spawania