Próba twardości

Zasada pomiaru twardości polega na wgniataniu w badany materiał wgłębnika pod ustalonym obciążeniem. Wielkość otrzymanego odcisku stanowi o twardości materiału.
W zależności od rodzaju wgłębnika oraz sposobu przeprowadzenia pomiaru w laboratorium OTS przy wykorzystaniu maszyny HPO 250 stosowane są metody pomiaru twardości:
- Vickersa (HV) - polega na wciśnięciu w badany materiał diamentowego wgłębnika (w kształcie foremnego ostrosłupa o podstawie kwadratowej) przy wybranym obciążeniu przez określony czas
- Brinella (HB) – polega na wciśnięciu, w określonym czasie, twardej kulki w powierzchnię badanej próbki.

Twardościomierz do pomiarów sposobem Vickersa i Brinella.

Twardościomierz do pomiarów sposobem Vickersa i Brinella.