Prowadzimy kursy i egzaminy:

Kurs spawania elektrodą otuloną (111)
· Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodą otuloną (111) – stale niestopowe lub stopowe
· Kurs spawania blach spoinami czołowymi elektrodą otuloną (111) – stale niestopowe lub stopowe
· Kurs spawania rur spoinami czołowymi elektrodą otuloną (111) – stale niestopowe lub stopowe

Kurs spawania metodą MAG (135)
· Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) – stale niestopowe lub stopowe
· Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG (135) – stale niestopowe lub stopowe
· Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG (135) – stale niestopowe lub stopowe

Kurs spawania metodą TIG (141)
· Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) – stale niestopowe, stopowe lub aluminium i jego stopy
· Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141) – stale niestopowe, stopowe lub aluminium i jego stopy
· Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG (141) – stale niestopowe lub stopowe

Kurs spawania metodą gazową (311)
· Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą gazową (311) – stale niestopowe
· Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą gazową (311) – stale niestopowe lub stopowe (kotłowe)

Kurs spawania metodą MIG (131)
· Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG (131) – aluminium i jego stopy
· Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MIG (131) – aluminium i jego stopy

Kurs spawania metodą MAG – drutem proszkowym (136)
· Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (136) – drutem proszkowym
· Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG (136) – drutem proszkowym
· Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG (136) – drutem proszkowym

Inne kursy i egzaminy:

  • Ręcznych przecinaczy tlenowych i plazmowych
  • Monterów – lutowaczy instalacji z rur miedzianych
  • Operatorów zgrzewarek oporowych
  • Operatorów automatów do cięcia
  • Operatorów urządzeń do zmechanizowanego spawania łukiem krytym (pod topnikiem)
  • Spawanie prętów ze stali do zbrojenia betonu
  • Egzaminy sprawdzające Spawaczy na uprawnienia nadawane przez Instytut Spawalnictwa – Gliwice, TÜV Rheinland