Próba rozciągania

Próba rozciągania polega na rozciąganiu próbki aż do zerwania i wyznaczeniu wytrzymałości metalu na rozciąganie (Rm). Po zerwaniu próbki  określane jest miejsce zerwania oraz oceniana jest powierzchnia uzyskanego przełomu.

Badanie na rozciąganie złączy spawanych

Próby rozciągania próbek przeprowadza się na maszynie wytrzymałościowej ZD-40 o zakresie pomiarowym 8kN – 400kN.

Rozciąganie złącza krzyżowego

Próbka osadzona w maszynie.

Wytrzymałość rozciąganie

Próbka po zerwaniu.