Próba rozciągania

Próba rozciągania polega na rozciąganiu próbki aż do zerwania i wyznaczeniu wytrzymałości metalu na rozciąganie (Rm). Po zerwaniu próbki  określane jest miejsce zerwania oraz oceniana jest powierzchnia uzyskanego przełomu.

Próby rozciągania próbek przeprowadza się na maszynie wytrzymałościowej ZD-40 o zakresie pomiarowym 8kN – 400kN.

Próby rozciągania próbek przeprowadza się na maszynie wytrzymałościowej ZD-40 o zakresie pomiarowym 8kN – 400kN.

Próbka osadzona w maszynie.

Próbka osadzona w maszynie.

Próbka po zerwaniu.

Próbka po zerwaniu.