Badania niszczące (DT)

Badania niszczące (DT) stanowią grupę prób i badań wykorzystywanych do stwierdzenia zgodności cech materiału lub złącza spawanego z wymaganiami odpowiednich norm wyrobu, przepisów, dokumentacji konstrukcyjnej i warunków technicznych odbioru.

Badania te polegają na mechanicznym wycięciu próbek z materiału badanego lub złącza spawanego (ich kształt i wymiary określają odpowiednie normy), następnie podlegają one obróbce mechanicznej i tak przygotowane przechodzą próby:

- rozciągania
- zginania
- udarności
- łamania
- twardości
- badania metalograficzne makroskopowe