Przygotowanie zakładów ubiegających się o certyfikat lub świadectwo kwalifikacyjne

Kompleksowo przygotowujemy Zakłady do wdrożenia poniższych norm oraz czynnie uczestniczymy w audytach certyfikujących:

PN-EN 1090-1 – „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych”

PN-EN 1090-2 – „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych”

PN-EN ISO 3834-2,-3,-4 „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych.

PN-EN 15085-2 – Kolejnictwo. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych. Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych”

Oferujemy również pełnienie funkcji nadzoru spawalniczego.