Badania wizualne (VT)

Badania wizualne połączeń spawanych polegające na dokładnych oględzinach ich powierzchni  oraz pomiarach ich kształtu i wymiaru. Są podstawowym badaniem stosowanym do wszelkiego rodzaju konstrukcji spawanych .

Przeprowadzane są z reguły na złączach gotowych w takim stanie, w jakim je wykonano. W wyjątkowych przypadkach, jeśli wymaga tego norma wyrobu lub umowa, badania można przeprowadzić  w innych fazach procesu spawania, jak:

-  badanie wizualne przygotowania elementów do spawania,

- badanie podczas spawania

- badanie naprawionych złączy spawanych

 

Badania wizualne prowadzone w sposób bezpośredni (okiem nieuzbrojonym) lub pośredni za pomocą takich urządzeń jak lupa, zestaw lusterek czy spoinomierz pozwalają zidentyfikować takie niezgodności jak:

- pęknięcia,

- braki przetopu,

- podtopienia,

- nierównomierności i nawisy lica,

- reszty żużla,

- ślady zajarzania,

- przesunięcia brzegów,

- odkształcenia.