Badania radiograficzne (RT)

Badania radiograficzne należą do najbardziej rozpowszechnionych metod badań nieniszczących.
Stało się to możliwe dzięki im zaletom, do których należą:
- dobra wykrywalność wad wewnętrznych,
- stosunkowo prosta interpretacja wyników badań,
- uzyskiwanie dokumentu z badania, który może podlegać wielokrotnej weryfikacji.

Badania radiograficzne stosuję się do kontroli złączy ze spoinami czołowymi i pachwinowymi, z blach lub rur wykonanych z takich metali jak stale czy miedź, nikiel, tytan, aluminium i ich stopy.

Za pomocą badań radiograficznych wykrywa się niezgodności w całej objętości kontrolowanego elementu, takie jak:
- pęknięcia,
- przyklejenia i braki przetopu,
- pęcherze,
- pustki,
- wtrącenia stałe
- niezgodności spawalnicze dotyczące kształtu.

W Laboratorium OTS dokonuje się oceny radiogramów. Wykonanie zdjęć zlecane jest podwykonawcom.

 

Ocena radiogramu przy pomocy negatoskopu.

Ocena radiogramu przy pomocy negatoskopu.