Badania penetracyjne (PT)

Badania penetracyjne należą do grupy badań nieniszczących, które dzieki wykorzystaniu zjawiska kapilarności cieczy (penetranta)  umożliwiają  wykrywanie otwartych nieciągłości powierzchniowych takich jak: pęknięcia, zawalcowania, rozwarstwienia, porowatości, nieszczelności na wskroś i inne nieciągłości otwarte na powierzchni, a także nieciągłości przelotowych złączy spawanych, zbiorników, rur i innych urządzeń.

Stosuje się je zarówno podczas produkcji, kontroli końcowej jak i konserwacji. Umożliwiają wykrywanie wad w materiałach nieporowatych, częściach lub wyrobach o różnych kształtach i wielkościach wykonanych z materiałów ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych, które nie mogą być badane metodą magnetyczno-proszkową.

W spawalnictwie wykorzystywane są do wykrywania wad spawalniczych (nieciągłości materiału) wychodzących na powierzchnię złącza spawanego. Badania  penetracyjne wykonuje się zwykle po przeprowadzeniu badań wizualnych złączy i usunięciu z ich powierzchni  niezgodności niedopuszczalnych.

Próbka egzaminacyjna. Połączenie spawane – doczołowe. Naniesienie penetranta. Czas wnikania – ok. 20min. Zastosowany penetrant: MR 68C (MR Chemie)

Próbka egzaminacyjna. Połączenie spawane – doczołowe. Naniesienie penetranta. Czas wnikania – ok. 20min. Zastosowany penetrant: MR 68C (MR Chemie)

Próbka egzaminacyjna. Połączenie spawane – doczołowe.

Próbka egzaminacyjna. Połączenie spawane – doczołowe.

 

Usunięcie nadmiaru penetranta za pomocą zmywacza MR 79 (MR Chemie) oraz nałożenie wywoływacza MR 70 (MR Chemie). Ocena spoiny i strefy wpływu ciepła (SWC).

Usunięcie nadmiaru penetranta za pomocą zmywacza MR 79 (MR Chemie) oraz nałożenie wywoływacza MR 70 (MR Chemie). Ocena spoiny i strefy wpływu ciepła (SWC).