Badania ultradźwiękowe (UT)

Badania ultradźwiękowe należą do jednych z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych metod badań nieniszczących. Oparte są na zjawisku rozchodzenia się fal ultradźwiękowych w ciałach stałych. Fale ultradźwiękowe powstają wskutek drgań przetwornika - płytki piezoelektrycznej . Fale ultradźwiękowe uzyskuje się za pomocą odpowiedniej aparatury, tj. zestawu defektoskop ultradźwiękowy - głowica. Fale ultradźwiękowe wprowadza się do badanego przedmiotu przez głowicę i odpowiedni płyn ( np. żel, woda, olej, roztwór kleju do tapet ), pełniącego rolę środka sprzęgającego. Odbicia wiązki fal ultradźwiękowych od dna przedmiotu lub od wewnętrznych nieciągłości materiału są uwidaczniane na ekranie defektoskopu w postaci tzw. echa.

Stosowane przez nasze Laboratorium  defektoskopy cyfrowe umożliwiają bezpośredni odczyt z  ekranu takich parametrów niezgodności jak: odległość od głowicy do niezgodności, głębokość  jej zalegania czy wielkość wady równoważnej.
Metoda badania ultradźwiękowego spoin pomaga w wykryciu niezgodności w całej objętości  kontrolowanego elementu, takich jak: pęknięcia, braki przetopu, pęcherze, wtrącenia, przyklejenia, itp.

Próbka egzaminacyjna. Połączenie spawane – doczołowe. Zastosowana aparatura: Defektoskop ultradźwiękowy Starmans DiO 562, głowica ultradźwiękowa 4MHz, 70o.

Próbka egzaminacyjna. Połączenie spawane – doczołowe. Zastosowana aparatura: Defektoskop ultradźwiękowy Starmans DiO 562, głowica ultradźwiękowa  4MHz, 70o.

Próbka egzaminacyjna. Połączenie spawane – doczołowe. Zastosowana aparatura: Defektoskop ultradźwiękowy Starmans DiO 562, głowica ultradźwiękowa 4MHz, 70o.